Lillesand Menighet.
Ikke så rart at Postmannen lurer:
Hvor skal dette brevet leveres?
"Hvem" er det - som er Lillesand Menighet?

Dette er et spørsmål vi både kan og bør stille oss.

HVEM kan med andre ord "kreve" dette navnet som "sitt"?

For å få det rette svar, går vi til Bibelen. Vi husker hva M
enighetens Herre sa:

For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt i blant dem.
Matt 18:20.

DER
er altså Menigheten. DER hvor to eller tre er samlet i Herrens navn! Uansett hvilken "merkelapp" denne lille, eller store - forsamling måtte ha. For Mesteren sa:

denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.
Matt 16:18.

Hvilken klippe? spør du? Pavens, Luthers, Den Norske Kirkes, Frikirkens, Pinsevennenes, Baptistenes, Metodistenes....you name it?

Nei, på det grunnfjell Peter bekjente: Messias, Den Levende Guds Sønn.

Husk hva profeten sa om denne klippe:
Sett deres lit til Herren til alle tider! For i Herren, Israels Gud, har vi en evig klippe. Es 26:4


Derfor finnes det, dypest sett, bare én Menighet på hvert sted i denne verden, slik det så tydelig framgår av 1Kor 1:2 - der adressen er:

– til den Guds menighet som er i Korint,
helliget i Messias Jesus, kalte, hellige,
tillikemed alle dem som på ethvert sted påkaller
vår Herre Jesu Messias' navn, deres og vår....


Uansett hvor du står hen som medlem, så er ALLE troende lemmer på Kristi legeme, "medlemmer" i den MENIGHET som Han vant seg ved sitt eget blod. Menigheten er IKKE en organisasjon. Men en levende organisme.

Disse "hjertesukk" er ikke spesielt retta mot våre venner i Den Norske Kirke i Lillesand, men gjelder generelt for alt virke i landet vårt.

Derfor dette brevet  til Norges Kristne Råd - som du kan lese her

Du kan også lese innlegget jeg hadde i Lillesands-Posten høsten 2016,
en reaksjon på en benevnelse gitt i samme avis.

Altså:
Der hvor to eller tre er samla i Herrens navn, i Jesu navn, eksempelvis i Lillesand, der er vi alle en del av, der tilhører vi alle: Lillesand Menighet.


KAN DET SIES KLARERE?

DERFOR denne side - som en del av det evangeliske OPPLYSNINGSARBEID vi står i og for.
Vi formidler DIN gave til evangelisk, sosialt arbeid blant og for fattige i India.
 

Ta gjerne kontakt - hvis du vil vite mer...
 

 Org. nr. 974 341 557. Frittstående, ulønnet venneforetak som samler inn og formidler gaver til evangelisk velferdsarbeid for og blant fattige i Sør-India. Hver gavekrone blir videresendt uten fratrekk av noe slag.
E-post: post@evangeliet.no
Daglig leder: Tor Marius Gauslaa.
Adresse: Lofthus, 4790 Lillesand.
Giro: 2850.13.10389.
Telefon: 37 27 00 94/90 65 64 27.Sikrer ditt bidrag